Jesteśmy Agencją Celną posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi obrotu towarowego z zagranią oraz doradztwa celnego gwarantujące szybką i profesjonalną obsługę.

  • Dokonujemy odpraw w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz we wszystkich procedurach gospodarczych
  • Oferujemy korzystanie z PU – procedury uproszczonej w wywozie i przywozie, także z możliwością rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej bez konieczności płacenia go w momencie dokonywania faktycznego przywozu towaru z kraju trzeciego, art 33a ust.1 ustawy o VAT.
  • Zapewniamy pełną obsługę INTRASTAT
  • Reprezentujemy Klienta przed organami Urzędu Celnego i w Jego imieniu składamy wnioski i odwołania, także w postępowaniach dot. podatku VAT i podatku akcyzowego
  • Pomagamy w załatwieniu formalności jakościowych, sanitarnych, weterynaryjnych, fito i innych wymaganych w wymianie towarowej.
  • Sporządzamy deklaracje akcyzowe AKC-U, dla samochodów sprowadzonych z UE
  • Doradzamy w zakresie Prawa Celnego i innych przepisów związanych z obrotem towarowym oraz organizacją transportu.
Poza typowymi usługami wynikającymi z profilu działalności oferujemy pomoc
  • w uzyskaniu certyfikatu AEO
  • w przygotowaniu i obsłudze procesu outsourcingu


Jesteśmy tu po to aby wspierać Twój biznes.