Ile można przywieźć do Polski alkoholu i papierosów z innego państwa członkowskiego UE?

Zgodnie z art. 34 ustawy akcyzowej zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe (przywóz) wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego UE dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe – jeżeli ich ilość nie przekracza:

Czytaj więcej...

Do jakiej wartości „prezenty” znajdujące się w przesyłce pocztowej, która została wysłana z państwa trzeciego – są zwolnione od cła w UE?

Zgodnie z art. 25 WSZC zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do
innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym UE (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy. W tym przypadku za przywóz o „charakterze niehandlowym” uważa się przywóz przesyłek, które:

Czytaj więcej...

Do jakiej kwoty mogę kupić towary na aukcji internetowej w państwie trzecim, dostarczone w przesyłce pocztowej, żeby nie były one obciążone cłem w UE?

Przesyłki „pocztowe” otrzymywane z państw trzecich (np. z Chin) są traktowane jak każde inne towary importowane. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się – co do zasady – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy rzeczy te:

Czytaj więcej...