Do jakiej kwoty mogę kupić towary na aukcji internetowej w państwie trzecim, dostarczone w przesyłce pocztowej, żeby nie były one obciążone cłem w UE?

Przesyłki „pocztowe” otrzymywane z państw trzecich (np. z Chin) są traktowane jak każde inne towary importowane. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się – co do zasady – z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy rzeczy te:


•zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;
•są nowe, czy używane;
•są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.
Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE, zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.

Takiego zwolnienia od cła nie stosuje się do:
•wyrobów alkoholowych;
•perfum i wód toaletowych;
•tytoniu i wyrobów tytoniowych.


Z powyższego wynika, iż zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w UE, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie).
Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT (art. 51 ust. 3ustawy VAT).