Do jakiej wartości „prezenty” znajdujące się w przesyłce pocztowej, która została wysłana z państwa trzeciego – są zwolnione od cła w UE?

Zgodnie z art. 25 WSZC zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do
innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym UE (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy. W tym przypadku za przywóz o „charakterze niehandlowym” uważa się przywóz przesyłek, które:


•mają charakter okazjonalny;
•zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
•są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.
W tym przypadku zwolnienia od cła stosuje się do kwoty 45 euro na przesyłkę (art. 26 WSZC) i ograniczone są, na jedną przesyłkę, do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów (art. 27 WSZC):
a) wyroby tytoniowe:
50 papierosów, 25 cygaretek (cygar o maksymalnej masie 3 gramów sztuka), 10 cygar, 50 gramów tytoniu do palenia, albo proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;
b) alkohol i napoje alkoholowe:
napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj.; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu
nieprzekraczającej 22 % obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i wina niemusujące: 2 litry;
c) – perfumy: 50 gramów, albo wody toaletowe: 0,25 litra.
W tym przypadku warunki zwolnienia towarów od należności podatkowych zostały określone, odpowiednio:
•w art. 37 ustawy akcyzowej – w przypadku zwolnienie od podatku akcyzowego;
•w art. 52 ustawy VAT – w przypadku zwolnienie od podatku od towarów i usług.