Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia?

Osoba przenosząca swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego (np. z USA) na terytorium Polski wnioskując o zwolnienie z należności celnych i podatkowych przywożonych rzeczy (stanowiących jej mienie osobiste), musi wykazać, że jej miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz, że rzeczy te pozostawały w jej posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, były przez nią używane w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu.

Czytaj więcej...

Jak odzyskać podatek VAT w przypadku wywozu poza terytorium UE towarów zakupionych w Polsce?

Zgodnie z art. 126 ustawy VAT prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego, mają osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania takiej osoby fizycznej, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Czytaj więcej...

Czy za samochód typu „pickup” lub ”van” należy zapłacić w Polsce akcyzę?

Zgodnie z art. 100 ust 1 ustawy akcyzowej w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
- import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- pierwsza sprzedaż na terytorium Polski samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Czytaj więcej...